Redpop - Redovisning po polsku

O samochodzie w firmie oraz o dzienniku przejazdów

Samochód w dzisiejszych czasach jest powszechnym elementem biznesu. Zwykle na co dzień służy jako środek transportu towarów czy też ułatwia dojazd na spotkania z klientami. Niestety dla wielu przedsiębiorców, ze względu na wysokie ceny oraz wydatki związane z utrzymaniem, często jest to kosztowna inwestycja.

W Szwecji istnieją różne zasady odliczania kosztów związanych z użytkowaniem samochodu, w zależności od tego, czy firma działa jako Enskildfirma (jednoosobowa działalność gospodarcza) czy jako Aktiebolag (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), a także od tego, czy mówimy o samochodzie prywatnym (privatbil) czy samochodzie służbowym (förmånsbil) i w jakim celu jest on użytkowany.

Cały artykuł dotyczący obu rodzajów firm znajdziesz w zakładce info, a tutaj w zakladce "Firma jednoosobowa" piszemy tylko o tym co dotyczy tego właśnie rodzaju działalności.


Samochód w Enskild Firma

Jako właściciel firmy jednoosobowej masz możliwość posiadania samochodu służbowego (tzw. „samochodu firmowego") lub prywatnego samochodu, który będziesz wykorzystywać do celów służbowych. Należy jednak pamiętać, że określenie „samochód służbowy" wynika z faktu, że w przypadku jego prywatnego użytkowania, występuje opodatkowanie korzyści w postaci tzw. benefitu samochodowego.

SAMOCHÓD PRYWATNY

System odliczeń - Odliczenie szablonowe (koszt uzyskania przychodu)

Jeśli korzystasz z prywatnego samochodu do celów służbowych, nie masz możliwości odliczenia kosztów związanych z tym pojazdem w ramach działalności gospodarczej. Zamiast tego, możesz odliczyć 25 kr za każdą przejechaną milę (tj. 10km) na potrzeby firmy.

Ta zasada dotyczy również przypadków, gdy korzystasz z samochodu pożyczonego lub wynajętego od kogoś innego. Aby móc dokonać odliczenia, konieczne jest dokładne udokumentowanie celów służbowych podróży za pomocą prowadzonego dziennika jazdy lub rachunków podróży.

Księgowość

Konieczne jest bieżące księgowanie odliczeń za przejazdy służbowe, jednakże nie jest to wymagane aby robić to co dzień. Wystarczy zrobić to raz w miesiącu, podobnie jak w przypadku rozliczania podróży służbowych. W ten sposób kwota zostanie automatycznie uwzględniona jako koszt w rubryce R6 na załączniku NE do deklaracji w bilansie rocznym.

Jeśli nie przeprowadzono księgowania odliczeń za przejazdy służbowe na bieżąco, możliwe jest dodanie kwoty jako pozycji bilansowej w bilansie rocznym.


SAMOCHÓD SŁUZBOWY (FÖRMÅNSBIL)

W ramach działalności gospodarczej samochód służbowy jest traktowany jako aktywo. W praktyce oznacza to, że od jego wartości są dokonywane odpisy, a od bieżących kosztów eksploatacyjnych, takich jak naprawy, serwis czy paliwo, odliczenia. W przypadku, gdy samochód jest wynajmowany w formie leasingu, koszty te obejmują opłaty leasingowe.

Prywatne użytkowanie w małym zakresie = wartość korzyści 0 zł

Jeśli samochód służbowy jest wykorzystywany przez pracownika prywatnie jedynie kilka razy w roku (najwyżej dziesięć) i nie przekracza dystansu 100 kilometrów, to pracownik nie musi płacić podatku od korzyści z samochodu służbowego. Warto jednak zaznaczyć, że ta granica jest nieprzekraczalna. W przypadku przekroczenia limitów, pracownik jest zobowiązany do opodatkowania korzyści z samochodu według ustalonych norm podatkowych.

Użycie terminu "w małym zakresie" (po szwedzku: "ringa omfattning") może wywołać kreatywne myśli u niektórych ludzi.

Czy w praktyce jest możliwe, aby pracownik uniknął podatku, jeśli używa służbowego samochodu podczas corocznych wakacji i przypadkowo nie przekroczy dystansu 99 kilometrów? Niestety, takie sytuacje podlegają opodatkowaniu zgodnie z wartością rynkową, czyli z ceną wynajmu samochodu na taki sam czas.

Odliczenie kosztów za podróże służbowe

Jeżeli prowadzisz działalność i pokrywasz koszty paliwa z własnych środków, to masz możliwość odliczenia wydatków za każdy kilometr przejechany podczas podróży służbowych w swoim prywatnym pojeździe. Jednakże, aby móc zrealizować takie odliczenia, musisz mieć udokumentowane podróże służbowe w dzienniku jazdy, który powinien zawierać informacje o celu podróży i liczbie przejechanych kilometrów.

Warto pamiętać, że powyższa zasada dotyczy jedynie podróży służbowych samochodem firmowym. W przypadku korzystania z prywatnego pojazdu, jako właściciel firmy jednoosobowej możesz odliczyć 25 kr za każdą przejechaną milę.

Dziennik jazdy (körjournal)

Ważne jest, aby móc udokumentować sposób użytkowania samochodu, co może okazać się niezbędne w przypadku potwierdzenia celu podróży służbowej w celu uzyskania ulg podatkowych lub ustalenia właściwej wartości przywileju wolnego paliwa.

W przypadku potwierdzenia celu podróży służbowej zazwyczaj wystarczą rachunki z podróży, zawierające informacje o celu podróży oraz przejechanej odległości. Natomiast w przypadku przywileju wolnego paliwa konieczne mogą być bardziej szczegółowe dowody na to, że samochód był używany wyłącznie w celach służbowych, takie jak np. dokładna ewidencja przejazdów.

Dlatego zawsze warto prowadzić dokładny dziennik jazdy zawierający informacje o wszystkich podróżach. Nawet jeśli samochód jest używany wyłącznie w celach służbowych, konieczne jest prowadzenie ewidencji przejazdów, ponieważ w przeciwnym razie przedsiębiorca może być zobowiązany do opodatkowania przywileju wolnego paliwa. Jeśli urząd skarbowy uzna, że samochód był również używany do celów prywatnych, przedsiębiorca będzie musiał udowodnić, że tak nie było lub że takie użycie było minimalne.

Dla podsumowania najistotniejszych informacji o samochodzie w Enskild Firma, załączam tabelkę.

Czytając tekst napewno zorientowałaś się jak ważne jest prowadzenie Dziennika przejazdów. Wiem że może się to wydawać bardzo uciążliwe, więc ze swojej strony chciałabym Ci pomoc udostępniając Mall ( szablon ) do takiego dziennika przejazdów. Pod tym linkiem znajdziesz je zarówno w formie pdf do wydruku jak i w formie Excel do wypełniania prosto w komputerze. Są tam dwie wersje, po polsku oraz po szwedzku.

 

Potrzebujesz pomocy? Najszybciej złapiesz mnie na: 

WhatsApp:  0764 0000 77