RÓŻNICE POMIĘDZY ENSKILD FIRMA I AKTIEEBOLAG 

Enskild Firma kontra Aktiebolag 

- Która forma prowadzenia działalności bardziej odpowiada Twoim potrzebom? 

Prowadząc interesy w Szwecji możesz wybrać jedną z kilku form prawnych w zależności od swoich potrzeb i preferencji. Najpopularniejszymi z nich są Enskild Firma (jednoosobowa działalność gospodarcza) oraz Aktiebolag (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)

W niniejszym artykule skupiam się na porównaniu tych dwóch opcji, umożliwiając każdemu przedsiębiorcy samodzielną ocenę, która forma biznesowa najlepiej odpowiada jego indywidualnym potrzebom. 

Podatki 

W firmie jednoosobowej podatki są nieznacznie niższe niż w Aktiebolag, jeśli Twój roczny dochód nie przekracza 598 500 SEK. Opłaty socjalne są niższe niż opłaty, które płacisz jako pracodawca w AB (arbetsgivaravgifter) o około 2,5%. Dodatkowo, w przypadku Enskild Firma, na pierwsze 200 000 SEK zysku przysługuje dodatkowa zniżka na opłaty socjalne w wysokości 7,5%. 

Jednak jeśli przekroczysz próg podatkowy, po którym należy płacić również podatek państwowy (20%), wtedy spółka może okazać się bardziej korzystna. Jako właściciel spółki, masz możliwość wypłacania sobie wynagrodzenia, które nie przekracza tego progu podatkowego, a następnie otrzymywania dywidendy - czyli zysku firmy. Dywidenda jest oprocentowana na około 20% i podlega osobistemu opodatkowaniu w Twojej deklaracji. 


Konto bankowe 

W przypadku Enskild Firma (EF) Twoje prywatne konto jest jednocześnie kontem firmy, co może sprawić trudności w segregowaniu środków i gromadzeniu ich na potrzeby podatkowe. Dlatego warto rozważyć otwarcie dodatkowego prywatnego konta i regularne przekazywanie na nie środków, które będą później przeznaczone na wpłatę do Skatteverket. 

W przypadku Aktiebolag (AB) konto firmowe służy wyłącznie do przechowywania pieniędzy firmy. Jako właściciel spółki masz możliwość udzielania pożyczek swojej firmie i pobierania odsetek od tych pożyczek. Jednak Ty sam nie możesz pożyczać pieniędzy z konta firmy. Jeżeli wypłacisz sobie środki z konta firmowego, zostaną one zaksięgowane jako wypłata podlegająca opodatkowaniu lub zakazana pożyczka (förbjudet lån). 


Zatrudnienie 

W przypadku Enskild Firma (EF) nie ma możliwości samozatrudnienia (tj. nie możesz mieć umowy o pracę), co wiąże się z brakiem dostępu do korzyści przysługujących pracownikom, a także niemożnością zatrudnienia współmałżonka. Jeśli jednak współmałżonek wspomaga w prowadzeniu firmy, istnieje możliwość podziału zysków, o czym szczegółowo opisałam w tym artykule.

W przypadku spółki Aktiebolag (AB), której jest się współwałaścicielem, istnieje możliwość zatrudnienia siebie i czerpania korzyści z tego faktu, na przykład skorzystania z odliczenia kosztów abonamentu na siłownię. 

 

Podstawa do wyliczenia zasiłku chorobowego i macierzyńskiego 

Rozpoczynając  jednoosobową działalność gospodarczą masz możliwość przez pierwsze 36 miesięcy (3 lata od daty zarejestrowania) skorzystać z rejestracji tzw. jämförelseinkomst, czyli dochodu porównywalnego. 

Oznacza to, że Försäkringskassan za podstawę do wyliczenia Twojego zasiłku chorobowego, przyjmuje wynagrodzenie osoby, która zatrudniona jest na podstawie umowy o pracę na takim samym stanowisku z takim samym zakresem obowiązków, jakie Ty wykonujesz. 

Takiej możliwości nie masz w spółce z.o.o. Twoja podstawa do wyliczenia zasiłku chorobowego lub macierzyńskiego będzie obliczana od wypłaty, która zdecydujesz się wypłacać sobie oraz opodatkować. 


Kapitał zakładowy 

Przy zakładaniu Spółki z.o.o. musisz zainwestować co najmniej 25.000 SEK na kapitał zakładowy. 

W przypadku działalności gospodarczej nie ma takiego wymogu. 


Rewident/ Revisor 

W przypadku małych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością nie ma obowiązku współpracy z rewidentem, który pełniłby nadzór nad księgowością. Jednak ryzyko konieczności takiej współpracy wzrasta, gdy firma rozwija się. 

W jednoosobowej działalności gospodarczej nie ma takiego wymogu. 


Straty w firmie 

W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej istnieje możliwość przeniesienia ewentualnych strat (zwłaszcza w początkowych latach rozwoju firmy) na przyszłe lata. Dzięki temu można skompensować straty w przyszłości poprzez osiągnięcie zysków i obniżyć stopę opodatkowania w roku, w którym generowane są wyższe dochody. 

W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie ma takiej możliwości. W rzeczywistości, jeśli firma ponosi straty i kapitał akcyjny zostaje wyczerpany w połowie, może być konieczne dokonanie rekapitalizacji (w ciągu 8 miesięcy) lub nawet likwidacja spółki. 


Odpowiedzialność  

W przypadku firmy jednoosobowej, właściciel ponosi pełną osobistąodpowiedzialność za wszystkie zobowiązania i długi firmy. 

Natomiast w przypadku spółki (Aktiebolag), która ma osobowość prawną właściciel jest chroniony. Jednak istnieje ryzyko, że może zostać obciążony długami podatkowymi, jeśli nie są one terminowo regulowane. 

 

Likwidacja firmy 

Jeśli z jakiegoś powodu zdecydujesz się zrezygnować z prowadzenia swojej firmy, proces likwidacji w przypadku firmy jednoosobowej jest prostszy i mniej kosztowny. Natomiast w przypadku likwidacji Aktiebolag, jeśli nie posiadasz odpowiednich umiejętności do przeprowadzenia tego procesu, konieczne może być skorzystanie z usług likwidatora, co wiąże się z kosztem około 10 000 SEK.


Mam nadzieję, że niniejszy artykuł pozwolił Ci zobaczyć różnice między dwoma najpopularniejszymi formami prowadzenia działalności w Szwecji. Ostatecznie to Ty, jako przedsiębiorca, musisz ocenić, która z tych opcji najlepiej odpowiada Twoim potrzebom, celom i strategii biznesowej. 

Jeśli nadal masz wątpliwości co do tego, która forma będzie dla Ciebie bardziej odpowiednia i chciałbyś/abyś omówić to ze mną, zapraszam do kontaktu na indywidualną konsultację. 


Potrzebujesz pomocy? Najszybciej złapiesz mnie na: 

WhatsApp:  0764 0000 77