Firma w domu/ mieszkaniu

Każdy przedsiębiorca generuje koszty związane z prowadzeniem firmy, które stanowią wydatki ponoszone przy uzyskaniu przychodu z działalności gospodarczej.

Czy wiesz, że prowadząc firmę z siedzibą we własnym domu lub mieszkaniu, masz prawo do odliczeń związanych z kosztami wynikającymi z użytkowania lokalu, budynków komercyjnych oraz pomieszczeń? Również w przypadku wynajmowania lokalu, masz prawo do odliczenia wszystkich kosztów z tym związanych, takich jak czynsz, energia, ogrzewanie, woda oraz wszelkie koszty, za które otrzymujesz rachunki.

Odliczenia te obniżają podstawę do opodatkowania, co jest bardzo istotne dla małych przedsiębiorstw.

Warto jednak pamiętać, że zasady odliczeń różnią się w zależności od rodzaju nieruchomości. W Szwecji na pewno nie raz spotkałeś się z pojęciami, takimi jak: småhusfastighet, bostadsrätt czy hyresrätt.

W załączonej tabeli przedstawiam podział nieruchomości ze względu na sposób użytkowania.  

W sytuacji, kiedy przeznaczasz na działalność gospodarczą do 50% powierzchni niewielkiej nieruchomości, mieszkania własnościowego lub mieszkania czynszowego, mówimy o użytkowaniu prywatnym. W pozostałych przypadkach mamy do czynienia z użytkowaniem komercyjnym.

Teraz, znając rodzaj nieruchomości, możemy przeanalizować sposób dokonywania odliczeń.

Nieruchomości sklasyfikowane jako prywatne możesz rozliczyć na dwa sposoby: dokonując odliczenia szablonowego lub na podstawie kosztów rzeczywistych.

W przypadku odliczenia szablonowego bardzo istotny jest udokumentowany czas pracy, który nie może być mniejszy niż 800 godzin w skali roku. Nie ma znaczenia, w jakim pomieszczeniu wykonujesz pracę. Możesz wygodnie rozsiąść się w domowym zaciszu, na przykład przed telewizorem w salonie, który będzie w danym momencie Twoim biurem. W roku obrotowym możesz odliczyć odpowiednio 2000 lub 4000 koron.

 Jak już wspomniałam, możesz również dokonać odliczeń na podstawie kosztów rzeczywistych. Co to oznacza? Nic innego jak dokonywanie odliczeń na podstawie faktycznych kosztów związanych z użytkowaniem nieruchomości lub mieszkania własnościowego lub czynszowego. Nie ogranicza nas limit czasowy, jednak warunkiem jest konkretne wyznaczenie pomieszczeń przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej. Wyposażenie wnętrz musi być ściśle związane z charakterem prowadzonej działalności. W przeciwieństwie do odliczeń szablonowych, nie można tych pomieszczeń przeznaczać na cele mieszkaniowe. Odliczamy procentową część kosztów w stosunku do faktycznej powierzchni przeznaczonej na działalność gospodarczą.

W przypadku nieruchomości komercyjnych dokonujemy odliczeń całkowitych. Oznacza to, że odliczamy wszystkie koszty związane z działalnością gospodarczą w lokalu/nieruchomości. Nie ogranicza nas limit czasowy wykonywanej pracy.

 

Więcej informacji znajdziesz w kolejnej tabeli.


Reasumując: Jeśli prowadzisz firmę w swoim miejscu zamieszkania, możesz zaliczyć opłaty mieszkaniowe do kosztów firmowych. Pamiętaj, że wliczając koszty czynszu i mediów, musisz dokładnie określić, jaki procent powierzchni przeznaczasz na działalność gospodarczą. Od tego zależy charakter nieruchomości oraz określona metoda, a co za tym idzie, również wysokość odliczeń.

Jeśli nieruchomość wymaga remontu, który jest ściśle związany z wymaganiami prowadzenia działalności, masz prawo zaliczyć wydatki na remont do kosztów, w tym zarówno usługi wykończeniowe, jak i materiały związane z odpowiednim pomieszczeniem lub pomieszczeniami przeznaczonymi na cele firmowe.

Zwróć uwagę, że jeśli korzystasz z odliczeń szablonowych, musisz wykazać, że faktycznie przepracowałeś minimum 800 godzin w skali roku. Jest to dobra opcja, na przykład dla konsultantów wykonujących pracę w domu.

Każde odliczenie musi być poparte odpowiednimi dokumentami, takimi jak rachunki, faktury czy umowy, a także zależy od przepisów i może podlegać pewnym ograniczeniom czy warunkom.  

 

Kieruj się zdrowym rozsądkiem, zaliczając poszczególne wydatki do kosztów.

Korzystaj z odliczeń i pamiętaj o przepisach!


Potrzebujesz pomocy? Najszybciej złapiesz mnie na: 

WhatsApp:  0764 0000 77