Rozliczenie deklaracji podatkowych osób prywatnych w Szwecji.

W Szwecji, podobnie jak i w Polsce czy innym kraju EU, każdy obywatel musi co roku złożyć deklarację podatkową, zwaną "inkomstdeklaration". Jest to dokument, w którym osoba prywatna informuje Skatteverket, czyli szwedzki urząd skarbowy, o swoich dochodach i kosztach związanych z pracą, biznesem lub innymi źródłami przychodu. 

Deklaracja podatkowa musi zostać złożona w terminie do 2 maja roku następującego po roku podatkowym, czyli np. za rok 2022 deklaracja musi zostać złożona do 2 maja 2023 roku.  
W przypadku braku deklaracji lub złożenia jej po terminie, Skatteverket może nałożyć na osobę prywatną karę pieniężną. 

W deklaracji podatkowej ujęte są informacje o dochodach z tytułu zatrudnienia, takie jak: wynagrodzenie za pracę, premie, nagrody i inne korzyści a także informacje o dochodach z działalności gospodarczej.  

W Szwecji osoby prywatne mają możliwość dokonywania pewnych odliczeń podatkowych w swoim rocznym rozliczeniu podatkowym. Mowa tu o ulgach podatkowych. 

Ulga podatkowa dla osoby prywatnej to forma obniżenia kwoty podatku, którą musi zapłacić osoba prywatna za dany rok podatkowy. Ulgi podatkowe mogą być różne i związane z różnymi czynnikami, takimi jak naprzykład koszty związane z pracą czy mieszkaniem. Ulgi podatkowe pozwalają na obniżenie podatku, jaki musi zapłacić podatnik, co przekłada się na mniejsze obciążenie finansowe dla osoby prywatnej.  

W Szwecji wysokość ulgi podatkowej zależy miedzy innymi od wysokości dochodu, kosztów związanych z daną ulgą oraz od przepisów podatkowych obowiązujących w danym roku podatkowym.

Poniżej przedstawiam niektóre z najpopularniejszych ulg podatkowychm jakie dokonać może osoba prywatna.

  • Odliczenia związane z odsetkami od pożyczek

Posiadanie pożyczki to koszt, a największym z nich są odsetki. Odliczenie odsetek, zwane ränteavdraget, pozwala na zmniejszenie podatku, który trzeba zapłacić państwu, poprzez odliczenie części całkowitych kosztów odsetek od łącznego podatku, który płacimy od naszego dochodu.

Finalne obliczenie kwoty odliczenia odsetek jest zwykle zawarte w deklaracji, ale warto upewnić się, czy liczby są poprawne. Odliczenie dotyczy wszelkiego rodzaju pożyczek, w tym prywatnych i hipotecznych, ale nie obejmuje pożyczek studenckich CSN.

  • Odliczenia z tytułu kosztów dojazdu do i z pracy

Jeśli dojeżdżasz do pracy transportem publicznym, możesz odliczyć wydatki powyżej 11000 koron. Jeśli natomiast konieczny jest dojazd prywatnym samochodem i przynosi to oszczędność czasu (co najmniej 2 godziny dziennie) oraz odległość do pracy przekracza 5 km, koszty dojazdu mogą zostać odliczone w wysokości 18,50 kr za każdą milę (1 mila szwedzka to 10 km).

  • Opłaty parkingowe w miejscu pracy

Jeśli korzystasz z prywatnego samochodu w celach służbowych, masz możliwość odliczenia kosztów związanych z opłatami parkingowymi.

  • Odliczenia z tyt. podwójnych koszty zamieszkania wynikające z zatrudnienia w innym mieście, kraju

Jeśli wykonując obowiązki służbowe, zostałeś oddelegowany do innego miasta lub kraju, lub podjąłeś pracę w Szwecji a zachowałeś poprzednie mieszkanie (oddalone o co najmniej 50km, np. w Polsce dlatego, iż nadal zamieszkuje tam partner lub dzieci ), możesz odliczyć wydatki związane z podwójnymi kosztami zamieszkania. Możesz to robić przez 2 lata (lub 5 lat, jeśli to podwójne zamieszkanie wynika z pracy partnera lub konkubenta). Możesz również odliczyć szablonowo kwotę 72 koron za dzień na pokrycie pozostałych kosztów podwójnego zamieszkania w pierwszym miesiącu. Możesz odliczyć rzeczywiste koszty zakwaterowania, ale wymagane jest ich udokumentowanie. Jeśli twoja rodzina przeprowadziła się razem z tobą, należy dokonać odliczenia kosztów zakwaterowania na poprzednim miejscu zamieszkania,

  • Odliczenia z tyt. wykonywania pracy w domu

Możesz uzyskać odliczenie od podatku również w przypadku, gdy pracodawca nie może zapewnić Tobie fizycznie miejsca pracy i obowiązki służbowe wypełniasz w domu, lokalu lub pomieszczeniu specjalnie do tego przeznaczonym i samodzielnie przez ciebie opłacanym.

Warto pamiętać, że ulgi podatkowe są uzależnione od wielu czynników, takich jak wysokość dochodu, rodzaj wydatków czy sytuacja życiowa podatnika. Po złożeniu deklaracji podatkowej, Skatteverket przeprowadza proces rozliczenia podatkowego i wydaje decyzję o wysokości podatku, który należy zapłacić. W przypadku, gdy wysokość podatku przewyższa kwotę podatku zapłaconego w ciągu roku podatkowego, osoba prywatna musi dopłacić różnicę. Natomiast, gdy kwota podatku zapłaconego w ciągu roku przewyższa wysokość podatku do zapłaty, osoba prywatna otrzymuje zwrot nadpłaty.

Im wcześniej rozliczysz się z podatków, tym lepiej dla Ciebie! Nie czekaj na ostatnią chwilę jeśli chcesz skorzystać z mojej pomocy.

Terminy wypełniają się szybko, a ja chcę mieć czas dla każdego z moich klientów. Nie przegap szansy na profesjonalne wsparcie przy rozliczeniu podatkowym i skontaktuj się ze mną już teraz!

Potrzebujesz pomocy? Najszybciej złapiesz mnie na: 

WhatsApp:  0764 0000 77